x
logo

Geoankieta

Do Państwa dyspozycji oddajemy geoankietę – internetową aplikację, dzięki której można zapoznać się z dokładnym przebiegiem wariantów trasy linii nałożonymi na mapę satelitarną. To narzędzie umożliwia również m.in. zmierzenie odległości wybranego miejsca od linii oraz jej pasa technologicznego, a także zgłoszenie uwag do ich przebiegu w zaznaczonych przez Państwa lokalizacjach.

Geoankieta: https://budowalinii.pl/400-kv-ostroleka-stanislawow 

Geoankieta FAQ

Co to jest geoankieta?

Geoankieta jest internetową aplikacją, która pozwala na zapoznanie się z planowanymi wariantami trasy linii 400 kV Ostrołęka – Stanisławów oraz zgłoszenie uwag do ich przebiegu we wskazanych przez respondentów lokalizacjach.

Dla kogo przeznaczona jest geonakieta?

Geoankieta jest przeznaczona dla właścicieli nieruchomości i mieszkańców miejscowości, przez które przebiegają analizowane warianty przebiegu trasy linii 400 kV Ostrołęka – Stanisławów.

Co można zrobić za pomocą geoankiety?

Geoankieta, dzięki nałożeniu planowanych wariantów trasy linii na mapę satelitarną, pozwala na zapoznanie się z ich przebiegiem, zmierzenie odległości wybranego miejsca od linii oraz jej pasa technologicznego, a także zgłoszenie uwag do ich przebiegu w zaznaczonych przez Państwa lokalizacjach.

Jak działa geoankieta?

Geoankietę można wypełnić w pięciu prostych krokach. Każdy z nich opisany jest w instrukcji widocznej po lewej stronie każdej geoankiety.  Wypełniający zostanie poproszony o:

  • Krok 1: wyszukanie interesującej lokalizacji za pomocą wyszukiwarki i/lub zaznaczenie znacznikiem-pinezką. Upewnienie się, że dane adresowe w samouzupełniającym się formularzu są poprawne i ich ewentualną korektę.
  • Krok 2: wpisanie szczegółowych uwag co do przebiegu wariantu trasy w sąsiedztwie zaznaczonej lokalizacji.
  • Krok 3: wskazanie preferowanego wariantu przebiegu trasy linii.
  • Krok 4: opcjonalne dodanie załącznika.
  • Krok 5: podanie danych kontaktowych, umożliwiających wykonawcy kontakt w sprawie zgłoszonych uwag.
Co zrobić, jeśli interesująca mnie nieruchomość nie ma fizycznego adresu, który można wpisać do formularza (np. pole, łąka, las, niezabudowana działka)?

W takiej sytuacji wystarczy postawienie znacznika-pinezki w interesującej Państwa lokalizacji.  Wraz
z uzupełnioną ankietą otrzymamy współrzędne geograficzne zaznaczonej przez Państwa lokalizacji.

Czy zgłoszone uwagi będą analizowane?

Uwagi zgłoszone w ramach konsultacji online będą traktowane w dokładnie ten sam sposób, co uwagi zgłaszane na spotkaniach otwartych. Merytoryczne odpowiedzi podlegają analizie, a ich autorzy otrzymają od inwestora i wykonawcy wyczerpującą odpowiedź. Wykonawcy wykorzystają informacje uzyskane dzięki ankietom do wprowadzenia – tam, gdzie jest to możliwe – korekt przebiegu trasy.

W jakim terminie będą udzielane odpowiedzi?

Na większość pytań odpowiedzi są udzielane niezwłocznie. W przypadku konieczności dodatkowych analiz lub konsultacji z np. projektantami linii, termin jest ustalany indywidualnie.

W jaki sposób zgłaszający uwagi będą mogli się przekonać, czy ich opinia będzie uwzględniona?

Każda osoba, która przekaże swoje merytoryczne uwagi i udostępni swoje dane kontaktowe może liczyć na wiadomość zwrotną z informacją, w jaki sposób zgłoszona uwaga została wykorzystana.

W mojej gminie odbyły się już konsultacje. Czy mimo to mogę zgłosić uwagi za pomocą geoankiety?

Geoankieta obejmuje swoim zasięgiem wyłącznie te odcinki wariantów linii, które jeszcze nie były konsultowane z mieszkańcami.

Czy dostanę potwierdzenie wypełnienia ankiety?

System obsługujący geoankiety z uwagi na brak obowiązku podania adresu email nie generuje potwierdzenia dla wypełniających. Jeżeli chcą Państwo uzyskać takie potwierdzenie, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Czy mogę wypełnić ankietę anonimowo?

Podanie danych kontaktowych jest obligatoryjne. Ankiety anonimowe nie będą analizowane.

Co zrobić, jeśli ankieta nie działa poprawnie?

W takiej sytuacji prosimy o kontakt za pośrednictwem maila lub telefonu.

Jak chronione są moje dane?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia Państwu odpowiedzi. Administratorem danych osobowych są Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie (PSE S.A.), Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna, tel. 22 242 26 00.
Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się pod numerem telefonu 22 242 26 00, za pośrednictwem poczty elektronicznej: daneosobowe@pse.pl lub pisemnie, pod powyższym adresem korespondencyjnym.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu PSE S.A. polegającego na prowadzeniu działań informacyjnych i komunikacyjnych, związanych
z prowadzonymi inwestycjami, realizowanymi przez PSE S.A. (Budowa linii 400 kV Ostrołęka – Stanisławów oraz rozbudowa stacji 400 kV Stanisławów i stacji 400/220/110 kV Ostrołęka – etap II),
w szczególności udzielenia odpowiedzi na zadane pytania i zgłoszone wnioski – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

Dane osobowe mogą być przekazywane wykonawcom PSE S.A. na potrzeby realizacji celu przetwarzania wskazanego powyżej. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przekazywane dostawcom systemów i usług IT oraz podmiotom świadczącym na rzecz PSE S.A. usługi niezbędne do wykonania umowy zawieranej z wykonawcą/podwykonawcą, w tym usługi prawne.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielania odpowiedzi na zadane pytania lub zgłoszone wnioski.

Administrator informuje o prawie do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych oraz o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Warszawa, ul. Stawki 2.

Dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. Dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej/Europejski Obszar Gospodarczy.

Niezależnie od powyższego, w związku z tym, że podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, PSE informuje o prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.