x
logo

Hałas

Hałas towarzyszy nam na każdym kroku. Jesteśmy do niego tak przyzwyczajeni, że często nie słyszymy otaczającego nas zgiełku ulicznego czy hałasu, który powstaje wewnątrz jadącego samochodu (wewnątrz samochodu przy prędkości 100 km/h powstaje hałas o głośności ok. 70 dB). Nawet spokojny oddech jest źródłem hałasu. Stał się on do tego stopnia nieodzowną częścią naszego życia, że w absolutnej ciszy odczuwamy wręcz dyskomfort.

Normy hałasu zostały określone przez Ministerstwo Środowiska rozporządzeniem z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku i wynoszą od 40 dB w porze nocnej do 50 dB w dzień.

W kontekście linii elektroenergetycznej mamy do czynienia z szumem porównywalnym z poziomem dźwięku słyszalnym w mieszkaniu.

Dźwięk ten pojawia się jedynie w niekorzystnych warunkach pogodowych w przypadku bardzo dużej wilgotności powietrza, na przykład w trakcie mżawek. Poziom tego szumu mieści się w przedziale od 30 do 45 decybeli i jest porównywalny do hałasu generowanego przez kompresor lodówki. Przy innej pogodzie linia jest praktycznie niesłyszalna.

Źródłem dźwięku powstającego w czasie deszczu jest tak zwany ulot. To zjawisko występuje na powierzchni przewodów, które są pod wysokim napięciem. Warto w tym miejscu dodać, że Inwestor zastosuje specjalne przewody i wysokiej jakości osprzęt, które istotnie zmniejszą to zjawisko. Ograniczony zostanie tym samym poziom hałasu generowany przez linię.

Pas technologiczny

W celu zapewnienia strefy ochrony tworzy się dla każdej linii elektroenergetycznej 400 kV tzw. pas technologiczny o szerokości 70 m (po 35 m od osi linii w obie strony). W jego obszarze obowiązuje zakaz budowy budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi. W pasie technologicznym nie można też sadzić drzew i krzewów, które osiągają wysokość większą niż 4 m. Nie ma natomiast żadnych przeciwskazań do przebywania pod linią, ponieważ dopuszczalny dla ludzi poziom pola elektromagnetycznego w żadnym miejscu nie jest przekroczony. Odległości linii od budynków, dróg oraz innych obiektów będą zgodne z normą PN-EN 50341.