x
logo

Analiza głosów mieszkańców

10.06.2020

Analiza głosów mieszkańców

Od kwietnia na stronie internetowej inwestycji jej wykonawca zamieszcza geoankietę, internetowe narzędzie, za pośrednictwem którego mieszkańcy mogą wyrażać swoje opinie oraz wybierać lepszy, ich zdaniem, wariant trasy linii. Geoankieta cieszy się coraz większym powodzeniem. Wykonawca inwestycji analizuje zawarte w geoankiecie opinie i sugestie, wśród których najczęściej pojawiają się te dotyczące odległości linii 400 kV od zabudowań oraz obaw o obniżenie wartości działki na skutek bliskości linii. Są też postulaty, by inwestycja ominęła obszary cenne przyrodniczo. Wszystkie opinie wykonawca weźmie pod uwagę wybierając preferowany wariant trasy linii. Wyniki rozważań przedstawi w ciągu kilku tygodni.

PSE W LICZBACH