x
logo

Kto jest kim w inwestycji?

Inwestor

altPolskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) są operatorem systemu przesyłowego energii elektrycznej w Polsce. Spółka jest własnością Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Forma prawna oraz zakres jej odpowiedzialności – jako Operatora Systemu Przesyłowego (OSP) – określony jest w ustawie Prawo energetyczne.

PSE – Energia w dobrych rękach
Czym zajmują się Polskie Sieci Elektroenergetyczne? Jesteśmy operatorem systemu przesyłowego w Polsce. Pracujemy dla Ciebie 24/7.

PSE zajmują się przesyłaniem energii elektrycznej siecią przesyłową (400 kV i 220 kV oraz częstotliwości 50 Hz) do wszystkich regionów kraju. Są odpowiedzialne za wykonywanie szeregu obowiązków związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa pracy polskiego systemu elektroenergetycznego oraz rozwojem sieci przesyłowej i połączeń transgranicznych z sąsiednimi systemami. PSE są właścicielem 15 964 kilometrów linii oraz  110 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć.

www.pse.pl

Wykonawca – konsorcjum firm:

Elfeko logoElfeko S.A.lider konsorcjum – to firma kompleksowo obsługująca inwestycje infrastrukturalne – energetyczne i telekomunikacyjne. Stale współpracuje z przedsiębiorstwami energetycznymi. Elfeko S.A. zrealizowało wiele projektów stacji i linii elektroenergetycznych o napięciach 110kV, 220kV oraz 400kV. W ostatnich latach firma położyła szczególny nacisk na rozwój nowych technologii w energetyce. Jakość wykonywanych prac gwarantuje dzięki wdrożeniu systemów ISO 9001:2015 oraz ISO 140001:2015.

SPIE ELBUD logoSPIE ELBUD Gdańsk S.A. – należy do Grupy SPIE SAG – jednego z wiodących dostawców usług
i systemów w zakresie energetyki, sieci gazowych i wodnych oraz instalacji do wytwarzania, dostarczania i użytkowania energii elektrycznej, wody i gazu.

SPIE Elbud Gdańsk S.A. specjalizuje się w budowie, w tym także w systemie „pod klucz”, stacji elektroenergetycznych wysokich i najwyższych napięć, linii kablowych i napowietrznych na wszystkich poziomach napięć oraz w ich modernizacji i remontach.

Eltel logoELTEL Networks Energetyka S.A. – należy do Międzynarodowej Grupy Eltel Networks, doświadczonego i cenionego dostawcy usług dla infrastruktur sieciowych, koncentrującego się głównie na sieciach energetycznych i telekomunikacyjnych na całym świecie. Eltel Networks Energetyka S.A. posiada ponad 50-letnie doświadczenie w realizacji projektów elektroenergetycznych liniowych i stacyjnych. Dysponuje własnym centrum szkoleniowym,  centrum badawczo-rozwojowym oraz biurami projektowymi. Obecnie firma zatrudnia ponad 650 pracowników, posiada profesjonalne zespoły m.in. menadżerskie, prawne, techniczne, inżynierskie, specjalistyczne, które wyróżniają się znakomitą współpracą i umiejętnością zarządzania projektowego.  Firmę wyróżnia pasja tworzenia i realizacji projektów, zaangażowanie a przede wszystkim ludzie. Eltel Networks Energetyka S.A. w 2018 r. otrzymała srebrną statuetkę w finale konkursu Polish Projekt Excellence Award, organizowanego przez IPMA Polska, w kategorii projekty infrastrukturalne.