x
logo

Analiza opinii i powrót do spotkań w gminach

03.06.2020

Analiza opinii i powrót do spotkań w gminach

Przez blisko trzy miesiące epidemia nie pozwalała wykonawcy linii 400 kV spotykać się z mieszkańcami gmin objętych inwestycją i prowadzić konsultacji w tradycyjnej formie. Zastąpiono ją kontaktami telefonicznymi oraz internetowymi; od końca kwietnia oddaliśmy do dyspozycji lokalnych społeczności geoankietę, internetowe narzędzie, za pośrednictwem którego mieszkańcy mogą wyrażać swoje opinie oraz wybierać lepszy, ich zdaniem, wariant trasy linii. Geoankieta cieszy się coraz większym powodzeniem, skorzystało z niej blisko sto osób. Wykonawca inwestycji analizuje zawarte w geoankiecie opinie i sugestie. Przed końcem czerwca przedstawi efekt tych analiz.

Jednocześnie, zważywszy na odstąpienie od obostrzeń spowodowanych epidemią koronawirusa, a także biorąc pod uwagę głosy i oczekiwania mieszkańców gmin, w porozumieniu z władzami gmin wykonawca wróci do tradycyjnych spotkań w formie, która zagwarantuje ich bezpieczny przebieg.

PSE W LICZBACH