x
logo

BORUCZA. DEBATA O WARIANTACH LINII

03.07.2019

BORUCZA. DEBATA O WARIANTACH LINII

Ponad sto osób uczestniczyło w spotkaniu konsultacyjnym, podczas którego zaprezentowano trzy warianty przebiegu linii przez gminy Strachówka oraz Tłuszcz. Przybyli na nie nie tylko mieszkańcy dwóch wymienionych gmin, ale też ich sąsiedzi z Dobrego i Stanisławowa. Wykonawca linii przedstawił zasady i kryteria, którymi kieruje się wytyczając trasę linii. Zgromadzeni śledzili na mapach proponowane przebiegi, a na specjalnie przygotowanych formularzach zapisywali uwagi i wskazywali preferowaną przez siebie trasę przyszłej linii 400 kV.

Trasy W1,W2,W3 w Strachówce i TłuszczuTrasy W1,W2,W3 w Strachówce i Tłuszczu

Ortofotomapa do pobrania

PSE W LICZBACH