x
logo

ZABRODZIE. SPOTKANIE KONSULTACYJNE.

24.07.2019

ZABRODZIE. SPOTKANIE KONSULTACYJNE.

Ponad sto osób wzięło udział w spotkaniu konsultacyjnym w Kicinach w gminie Zabrodzie. Oprócz mieszkańców obecni byli przedstawiciele władz samorządowych. Wykonawca zaprezentował trzy warianty przebiegu linii przez gminę. W spotkaniu uczestniczyli też mieszkańcy gmin Strachówka i Tłuszcz. Wykonawca linii przedstawił znaczenie inwestycji oraz zasady i kryteria, którymi kierują się projektanci wytyczając trasę linii. Przy mapach satelitarnych z zaznaczonymi wariantami trasy linii 400 kV mieszkańcy dyskutowali nad propozycjami prowadzenia linii.

Warianty W1, W2, W3, gm. Zabrodzie

Ortofotomapa do pobrania

PSE W LICZBACH