x
logo

Daliśmy gminom MOC!

29.01.2020

Daliśmy gminom MOC!

Mieszkańcy korzystają już z projektów społecznych wspieranych przez PSE

W trzynastu gminach, w których prowadzimy działania inwestycyjne, zrealizowaliśmy aż piętnaście inicjatyw społecznych. Wyłoniliśmy je w ramach I edycji konkursu dobrosąsiedzkiego „WzMOCnij swoje otoczenie”. Łączny budżet grantowy dla laureatów wyniósł prawie 280 tysięcy złotych!

Konkurs „WzMOCnij swoje otoczenie” to nowa inicjatywa dobrosąsiedzka naszej firmy. Jej formuła jest zbliżona do znanego i sprawdzonego rozwiązania, jakim jest budżet partycypacyjny, dzięki któremu mieszkańcy mogą aktywnie zmieniać swoją okolicę. Celem konkursu było wyłonienie najlepszych projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego oraz finansowe wsparcie w ich wdrożeniu.

 

Fot. 1 Siłownia plenerowa w Ładzyniu

Do udziału w konkursie zaprosiliśmy wszystkie lokalne podmioty, które mają realny wpływ na jakość życia mieszkańców i potrzebują wsparcia w wypełnianiu swojej misji społecznej. Wśród nich znalazły się urzędy gmin, ich jednostki budżetowe oraz lokalne organizacje pozarządowe działające w 13 gminach, w których prowadzimy projekt budowy linii 400 kV Ostrołęka – Stanisławów: Ostrołęce, Rzekuniu, Troszynie, Czerwinie, Goworowie, Wąsewie, Długosiodle, Brańszczyku, Zabrodziu, Jadowie, Tłuszczu, Strachówce i Stanisławowie. Uczestnicy konkursu mogli ubiegać się o 20 000 złotych dofinansowania dla swojego pomysłu. Do pierwszej edycji programu złożyli oni 53 wnioski.

Fot. 2 Sprzęt medyczny dla OSP Jadów

Jury konkursowe nagrodziło łącznie 15 najciekawszych inicjatyw. W ich wyborze kierowaliśmy się m.in. długotrwałym wpływem projektów na otoczenie oraz współpracą i zaangażowaniem mieszkańców jako wolontariuszy w realizację przyszłych działań. Wśród nagrodzonych pomysłów znalazły się m.in. zakup sprzętu ułatwiającego komunikowanie się przez dzieci z zaburzeniami porozumiewania się, zakup aparatury do monitorowania ptaków i stanu jakości powietrza, modernizacja świetlicy środowiskowej, a także cykl zajęć z udzielania pierwszej pomocy.

W ramach pierwszej edycji konkursu zrealizowaliśmy następujące projekty:

LaureatProjektŹródło
Stowarzyszenie Inicjatywa „Białebłota”
z gminy Brańszczyk
Zaprojektowanie i wykonanie 7-kilometrowej, przyrodniczej ścieżki edukacyjnej na terenie Puszczy Białej
z punktami edukacyjnymi, stojakami na rowery, budkami, tablicami kierunkowymi
http://www.wyszkow.warszawa.lasy.gov.pl/sciezka-edukacyjno-rekreacyjna-przez-puszcze-biala
Gmina RzekuńZakup sprzętu do monitorowania ptaków, budek oraz karmników dla Przedszkola Samorządowego
i Szkoły Podstawowej w Rzekuniu
https://www.moja-ostroleka.pl/art/1570778356/projekt-oko-na-ptaka-w-rzekuniu-zdjecia
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w GoworowieOrganizacja warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z Goworowa, poszerzających wiedzę o problemie wymierania pszczół miodnych i owadów zapylającychhttp://goworowo.pl/nowosci/wzmacniamy-swoje-otoczenie
Stowarzyszenie „Dajmy Razem Szansę Ostrołęce”Zakup sprzętu do komunikacji dla dzieci problemami porozumiewania się, uczęszczających do Kolorowej Szkoły w Ostrołęcehttps://to.com.pl/ostroleka-kolorowa-szkola-dostala-nowoczesne-narzedzia-do-komunikacji/ar/c5-14626807
Zespół Szkolno-Przedszkolny w UrlachZakup wyposażenia do pracowni językowejhttps://www.zyciepw.pl/pracownia-jezykowa-w-zsp-w-urlach
Urząd Gminy w StrachówceStworzenie punktu rehabilitacyjnego działającego w ramach Dziennego Domu Wsparcia w gminie Strachówkahttp://www.strachowka.com.pl/index.php/component/content/article/41-gmina-srachowka/2367-100-lat-w-dobrej-kondycji-wzmocnij-zdrowie-w-swoim-otoczeniu
Ochotnicza Straż Pożarna w DługosiodleZakup defibrylatora AED oraz organizacja zajęć z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla uczniów z miejscowych szkół podstawowych oraz seniorów żyjących w gminiehttp://nowywyszkowiak.pl/powiat/dlugosiodlo-strazacy-szkolili-z-pierwszej-pomocy-foto.htm
Ochotnicza Straż Pożarna w JadowieOrganizacja zajęć z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla nauczycieli i pracowników ośrodka pomocy społecznejhttp://jadow.az.pl/01/index.php?option=com_content&view=article&id=5109:wzmocnij-swoje-otoczenie-w-gminie-jadow
Zespół Szkolny w Ładzyniu (gmina Stanisławów)Budowa siłowni plenerowej na terenie Zespołu Szkolnego w Ładzyniuhttp://spladzyn.stanislawow.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=50&Itemid=252&limitstart=12
Stowarzyszenie „Przyszłość dla Wąsewa”Organizacja cyklu spotkań edukacyjnych dotyczących zdrowego odżywiania się i aktywności ruchowej wśród dziecihttp://www.nsptrynosy-osiedle.szkolnastrona.pl/a,583,projekt-zrealizowany-z-konkursu-grantowego-wzmocnij-swoje-otoczenie-ze-srodkow-pse
Urząd Gminy w TroszynieBudowa altany ogrodowej, otwartej dla mieszkańców – nowej strefy wypoczynku i integracjihttp://www.troszyn.pl/oaza-odpoczynku-i-relaksu.html
Szkoła Podstawowa w CzerwinieZakup wyposażenia do świetlicy w Szkole Podstawowej w Czerwiniehttps://to.com.pl/gmina-czerwin-nowa-swietlica-w-szkole-dzieki-polskim-sieciom-elektroenergetycznym-zdjecia/ar/c1-14642995
Szkoła Podstawowa w GoworowieZakup stacji meteorologicznej i organizacja zajęć edukacyjnych w Szkole Podstawowej w Goworowiehttp://www.spgoworowo.edu.pl/index.php/10-informacje/339-smog-nie-na-zarty
Zespół Szkolno-Przedszkolny w ZabrodziuZakup sprzętu komputerowego dla uczniów z Zabrodziahttps://pspzabrodzie.szkolnastrona.pl/index.php?c=article&id=1112
Stowarzyszenie na rzecz organizowania inicjatyw lokalnych AB OVOZajęcia artystyczne i terapeutyczne w świetlicach środowiskowych w gminie Tłuszcz – dla dzieci niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnejhttp://miodziowioska.pl/punkty-stalej-energii-swietlice-srodowiskowe-2/

 

Fot 3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zabrodziu pracownia komputerowa

Fot. 4 Zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy prowadzone przez OSP w Jadowie

Fot. 5 Stacja meteorologiczna SP w Goworowie

Fot. 6 Sprzęt rehabilitacyjny Strachówka

Fot 7.  Zajęcia prowadzone przez Stowarzyszenie na rzecz organizowania inicjatyw lokalnych AB OVO

Fot. 8 Altana ogrodowa w Troszynie

Fot. 9 Białebłota, otwarcie ścieżki edukacyjnej

Fot. 10 Narzędzia plastyczne w Szkole Podstawowej w Czerwinie

PSE W LICZBACH