x
logo

Jest komplet decyzji lokalizacyjnych.

07.02.2022

Jest komplet decyzji lokalizacyjnych.

Wojewoda Mazowiecki w dniu 28 stycznia 2022 roku wydał ostatnią z 12 decyzji ustalających lokalizację strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla linii 400 kV Ostrołęka – Stanisławów.

Trasa nowej linii liczy 104 km. Połączy stację elektroenergetyczną Ostrołęka ze stacją elektroenergetyczną Stanisławów.

Przedmiotowa inwestycja położona będzie na obszarze Województwa mazowieckiego, tj.: miasto Ostrołęka; W powiecie ostrołęckim — gminy Rzekuń, Troszyn, Czerwin, Goworowo; W powiecie ostrowskim — gmina Wąsewo; W powiecie wyszkowskim — gminy Długosiodło, Brańszczyk, Wyszków, Zabrodzie; W powiecie Wołomińskim -— gminy Jadów, Strachówka; W powiecie mińskim — gminy Dobre, Stanisławów.

PSE W LICZBACH