x
logo

Jest komplet decyzji o pozwoleniu na budowę.

16.05.2022

Jest komplet decyzji o pozwoleniu na budowę.

Wojewoda Mazowiecki w dniu 11 maja 2022 roku wydał ostatnią z 10 decyzji udzielających pozwolenia na budowę dla linii 400 kV Ostrołęka – Stanisławów. Oznacza to, że ostatecznie potwierdzono, że linia przesyłowa została zaprojektowana zgodnie z wymogami polskiego prawa oraz poszanowaniem lokalnych uwarunkowań.

PSE W LICZBACH