x
logo

SPOTKANIE W STANISŁAWOWIE

13.11.2019

SPOTKANIE W STANISŁAWOWIE

13 listopada br. odbyło się spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla mieszkańców gminy Stanisławów. Wykonawca linii zaprezentował kwestie związane z wpływem pól elektrycznego i magnetycznego oraz hałasu, jakie emituje linia najwyższych napięć, na środowisko i zdrowie ludzi. Ocenił też dotychczasowe spotkania na trasie inwestycji, przedstawił też wnioski, jakie wynikają np. z uwarunkowań terenowych oraz kilkuset ankiet, w których mieszkańcy wyrażali swoje opinie i wskazywali najlepsze, ich zdaniem, warianty trasy linii 400 kV.

Wariant W2 w gminie Stanisławów

Ortofotomapa do pobrania

PSE W LICZBACH