x
logo

KONSULTACJE W JADOWIE

17.07.2019

KONSULTACJE W JADOWIE

Kilkadziesiąt osób wzięło udział w spotkaniu konsultacyjnym w Gminnym Ośrodku Kultury w Jadowie. Przedstawiciele wykonawcy inwestycji zaprezentowali trzy warianty przebiegu linii przez gminę. W spotkaniu uczestniczyli też mieszkańcy gmin Dobre, Strachówka i Tłuszcz. Wykonawca linii przedstawił znaczenie inwestycji oraz zasady i kryteria, którymi kierują się projektanci wytyczając trasę linii. Przy mapach satelitarnych z zaznaczonymi wariantami trasy linii 400 kV mieszkańcy dyskutowali nad propozycjami prowadzenia linii, wymieniali swoje opinie, a wnioski i uwagi zapisywali w formularzach.

Warianty W1, W2, W3, gm. Jadów

Ortofotomapa do pobrania

PSE W LICZBACH