x
logo

Konsultacje w północnej części inwestycji

25.02.2020

Konsultacje w północnej części inwestycji

Wykonawca linii 400 kV Ostrołęka – Stanisławów rozpoczął cykl konsultacyjnych spotkań w północnej części inwestycji, czyli od gminy Brańszczyk do Ostrołęki. W kilku gminach: w Troszynie, Rząśniku, Długosiodle oraz Goworowie uczestniczył w sesjach rad gmin, podczas których zapoznał przedstawicieli samorządu z harmonogramem prac oraz wariantami trasy linii.

PSE W LICZBACH