x
logo

Linia 400 kV Ostrołęka – Stanisławów z decyzją środowiskową

03.09.2021

Linia 400 kV Ostrołęka – Stanisławów z decyzją środowiskową

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie w dniu 30 sierpnia 2021 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla II etapu budowy linii 400 kV Ostrołęka – Stanisławów na Mazowszu. Decyzja RDOŚ oznacza, że nowa linia przesyłowa została zaprojektowana z poszanowaniem zasobów przyrodniczych Mazowsza.

Inwestycja podzielona została na 2 etapy: pierwszy obejmował budowę linii tymczasowej łączącej starą linię 220 kV Ostrołęka – Miłosna i nowobudowanej stacji elektroenergetycznej 400 (220)/110 kV Wyszków. II etap to budowa docelowej linii 400 kV Ostrołęka – Stanisławów.

W ocenie RDOŚ, zakładany sposób realizacji projektu i stosowane rozwiązania techniczne wraz z działaniami minimalizującymi określonymi w decyzji pozwolą chronić cenne pod względem przyrodniczym obszary i zagwarantować bezpieczeństwo okolicznych mieszkańców. Po wybudowaniu docelowego połączenia, linia tymczasowa oraz stara 220 kV zostaną rozebrane.

Dla zagwarantowania ochrony gatunków cennych pod względem przyrodniczym, została przeprowadzona roczna inwentaryzacja przyrodnicza, podczas której ustalono występowanie cennych gatunków roślin i zwierząt i możliwy wpływ infrastruktury na ich bytowanie. W oparciu o uzyskane dane zaplanowane zostały rozwiązania, które pozwolą zminimalizować ingerencję w środowisko społeczno-przyrodnicze. Dotyczy to sposobu prowadzenia prac, wykorzystywanych materiałów, ich składowania, a także stosowanych technologii.

W decyzji zawarto zalecenia dotyczące rozwiązań technicznych, które pozwolą zachować komfort życia okolicznych mieszkańców, w tym normy dotyczące hałasu oraz sposobu realizacji prac budowlanych.  

Budowa linii 400 kV Ostrołęka Stanisławów jest inwestycją strategiczną dla bezpieczeństwa energetycznego Mazowsza. Jest niezbędna dla zapewnienia wystarczających, stabilnych dostaw energii elektrycznej do wszystkich odbiorców. Po jej ukończeniu będzie to podstawowe połączenie między północą a południem kraju, w tym rejonie, pozwalające na przesyłanie energii powstającej w różnych źródłach zależnie od potrzeb w danym czasie.

Oprócz linii 400 kV Ostrołęka – Stanisławów PSE planują rozbudowę i modernizację systemu elektroenergetycznego obejmującą inwestycje w całym kraju za prawie 14 mld złotych. Dzięki zrealizowaniu tego programu powstanie nowoczesna sieć szkieletowa zapewniająca bezpieczne i nieprzerwane dostawy energii elektrycznej mieszkańcom Polski.

PSE W LICZBACH