x
logo

Nowe połączenie elektroenergetyczne północ-południe

07.12.2023

Nowe połączenie elektroenergetyczne północ-południe

6 grudnia po raz pierwszy nowym, ponad 100-kilometrowym połączeniem między stacjami w Stanisławowie i Ostrołęce popłynął prąd. Linia ma strategiczne znaczenie dla systemu elektroenergetycznego w Polsce, łącząc północ z południem kraju.

Linia 400 kV Ostrołęka – Stanisławów to kluczowe połączenie dla transformacji energetycznej kraju. Zapewni odpowiednie dostawy energii elektrycznej dla nowych dużych odbiorców energii elektrycznej w północno-wschodnich oraz centralnych regionach Polski  oraz zwiększy pewność dostaw energii elektrycznej dla ponad 8 milionów mieszkańców. Linia Ostrołęka – Stanisławów umożliwi również synchronizację systemów energetycznych państw bałtyckich z systemem europejskim.

Inwestycję zrealizowano w formule „pod klucz”. Wykonawcę projektu (konsorcjum Elfeko S.A., SPIE Elbud Gdańsk S.A., ELTEL Networks Energetyka S.A.) wyłoniono w 2018 r. Niezwłocznie po podpisaniu umowy przystąpiono do projektowania przebiegu linii, który następnie poddano pod konsultacje społeczne. Zakończono je w 2020 r. Zorganizowano kilkadziesiąt spotkań otwartych z mieszkańcami gmin, przez które miała przechodzić linia.
W procesie konsultacyjnym zastosowano również nowoczesne narzędzia, takie jak geoankieta. Dzięki niej można było przez stronę internetową sprawdzić przebieg linii i zgłosić uwagi. Głos społeczności miał znaczący wpływ na wybór trasy linii. Przeprowadzono także ponadroczne obserwacje przyrodnicze i inwentaryzacja, które pozwoliły opracować raport o środowiskowym oddziaływaniu inwestycji. Wykonawca niezwłocznie rozpoczął również rozmowy z właścicielami nieruchomości w celu podpisania umów służebności przesyłu. Po uzyskaniu kompletu decyzji w 2022 r. rozpoczęła się budowa linii. Linia przejdzie jeszcze szereg  testów i sprawdzeń, zanim zostanie przekazana na stałe do eksploatacji.

Po uruchomieniu nowej linii planowana jest rozbiórka starego połączenia 220 kV Ostrołęka – Miłosna na odcinku między Ostrołęką a Stanisławowem. Na zajmowanym przez nią dotychczas terenie leśnym będzie można zasadzić drzewa.

Linia 400 kV będzie miała także znaczenie lokalne, ponieważ docelowo zasili nową stację elektroenergetyczną niedaleko Wyszkowa. Doprowadzenie połączenia 400 kV do stacji Wyszków stanie się impulsem do rozwoju regionu.

Budowa linii 400 kV Ostrołęka – Stanisławów to jeden z wielu elementów programu rozbudowy i modernizacji całego systemu przesyłowego w Polsce. Ma on na celu dostosowanie i przygotowanie go do nadchodzących wyzwań związanych z transformacją energetyczną, budową nowych źródeł wytwórczych, przyjęcia mocy wytwarzanej ze źródeł odnawialnych, większej integracji z systemami europejskimi, a także współpracy z bardziej rozproszonym modelem produkcji i odbioru energii. Wymagać to będzie stworzenia i zmodernizowania ponad 5225 km linii 400 kV, a także 137 stacji elektroenergetycznych. Program ten przewidziany jest do realizacji w perspektywie następnych kilkunastu lat.

PSE W LICZBACH