x
logo

Ostateczna decyzja środowiskowa

15.05.2023

Ostateczna decyzja środowiskowa

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie w dniu 8 maja 2023 r. wydał ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy linii 400 kV Ostrołęka – Stanisławów. Oznacza, że nowa linia przesyłowa została zaprojektowana z poszanowaniem zasobów przyrodniczych.

W ocenie GDOŚ, sposób realizacji inwestycji, stosowane rozwiązania techniczne wraz z działaniami minimalizującymi określonymi w decyzji pozwolą chronić cenne pod względem przyrodniczym obszary i zagwarantować bezpieczeństwo okolicznych mieszkańców.

PSE W LICZBACH