x
logo

PIERWSZE SPOTKANIE W GMINIE RZEKUŃ

03.03.2020

PIERWSZE SPOTKANIE W GMINIE RZEKUŃ

2 marca br. Nowej Wsi Wschodniej odbyło się pierwsze w gminie Rzekuń spotkanie informacyjno-konsultacyjne dotyczące budowy  linii 400 kV Ostrołęka – Stanisławów. Wykonawca przedstawił prezentację o technologicznych, środowiskowych i społecznych aspektach inwestycji, prezentował kwestie związane z wpływem pól elektrycznego i magnetycznego na środowisko i zdrowie ludzi. Najważniejszym punktem spotkania było zaprezentowanie mieszkańcom dwóch możliwych do realizacji wariantów trasy linii. Mieszkańcy będą mogli wyrazić swoje opinie na temat preferowanych przez nich wariantów w rozdawanych podczas spotkania ankietach.

Kolejne spotkania w gminie Rzekuń odbędą się w Susku Nowym (5 marca o godz. 18) i Susku Starym (6 marca o godz. 19).

 

Ortofotomapa do pobrania -_Rzekuń

PSE W LICZBACH