x
logo

POCZĄTEK KONSULTACJI W WYSZKOWIE

31.07.2019

POCZĄTEK KONSULTACJI W WYSZKOWIE

Odbyło się piąte spotkanie informacyjno-konsultacyjne w kolejnej gminie na trasie linii 400 kV Ostrołęka – Stanisławów. Po Strachówce, Stanisławowie, Jadowie i Zabrodziu przedstawiciele wykonawcy i inwestora spotkali się w Urzędzie Miasta w Wyszkowie. Przybyło kilkanaście osób, wśród nich leśnicy z nadleśnictw Wyszków i Drewnica. Ich obecność była na tyle uzasadniona, że w gminie Wyszków wszystkie trzy poddane konsultacjom warianty przebiegu inwestycji wytyczono głównie przez tereny leśne, z dala od zabudowań.

Wykonawca linii przedstawił znaczenie inwestycji oraz zasady i kryteria, którymi kierują się projektanci wytyczając trasę linii. Przy mapach satelitarnych z zaznaczonymi wariantami trasy linii 400 kV mieszkańcy dyskutowali nad propozycjami prowadzenia linii. Zapowiedziano też, że w ciągu kilku tygodni odbędzie się kolejne spotkanie w gminie Wyszków.

Warianty W1, W2, W3, gm. Wyszków

Ortofotomapa do pobrania

PSE W LICZBACH