x
logo

Podsumowanie II edycji programu „WzMOCnij swoje otoczenie”

25.02.2021

Podsumowanie II edycji programu „WzMOCnij swoje otoczenie”

Nasza pomoc dała moc! Zrealizowaliśmy 18 projektów w programie „WzMOCnij swoje otoczenie”

 W II edycji programu „WzMOCnij swoje otoczenie” wspólnie z naszymi lokalnymi partnerami zrealizowaliśmy 18 wyjątkowych inicjatyw społecznych, których beneficjentami są mieszkańcy gmin z terenów budowy linii 400 kV relacji Ostrołęka – Stanisławów. Na realizację projektów przyznaliśmy granty o łącznej wartości ponad 340  tysięcy złotych.

Do udziału w programie zaprosiliśmy urzędy gmin, ich jednostki budżetowe oraz lokalne organizacje pozarządowe działające w 12 gminach: Brańszczyk, Czerwin, Długosiodło, Goworowo, Ostrołęka, Rzekuń, Stanisławów, Strachówka, Troszyn, Wąsewo, Wyszków i  Zabrodzie. Uczestnicy mogli ubiegać się o 20 000 złotych dofinansowania dla swoich pomysłów.

Jury programu nagrodziło łącznie 18 inicjatyw. W ich wyborze kierowaliśmy się m.in. długotrwałym wpływem projektów na otoczenie oraz współpracą i zaangażowaniem mieszkańców jako wolontariuszy w realizację przyszłych działań. Wśród nagrodzonych pomysłów znalazły się m.in. zakup sprzętu multimedialnego dla przedszkoli i szkół, drona z  kamerą termowizyjną do akcji poszukiwawczych, zakup defibrylatorów AED, a także sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców. Laureaci postawili także na modernizację obiektów sportowych oraz zakup sprzętu dla zawodników.

Przykładowe projekty:

 • Urząd Gminy w Rzekuniu – zakup urządzeń do magnoterapii i lampy sollux, stosowanych w leczeniu dolegliwości bólowych, zmian skórnych oraz w przypadkach zaburzenia krążenia. Dzięki projektowi mieszkańcy dziennego Domu Seniora
  w Rzekuniu będą mieli zapewnioną podstawową opiekę rehabilitacyjną, a co za tym idzie poprawi się ich zdrowie i komfort życia.
 • Powiat ostrołęcki –zakup specjalistycznego drona wyposażonego w kamerę termowizyjną. Urządzenie pozwoli m.in. na poszukiwanie osób zaginionych w miejscach trudnodostępnych, takich jak lasy, zarośla czy opuszczone budynki. Użycie tego sprzętu w  sytuacjach kryzysowych znacząco zwiększy szansę osób zaginionych na ratunek. Urządzenie pozwoli również na szybkie wykrycie zagrożeń dla środowiska naturalnego oraz mieszkańców w przypadku np. wycieku substancji chemicznych czy pożarów.
 • Urząd Miejski w Ostrołęce – zakup i montażu pięciu zewnętrznych automatycznych defibrylatorów ratujących zdrowie i życie mieszkańców.
 • Urząd Gminy w Troszynie – budowa nowych trybun na stadionie sportowym. Wyposażono je w 50 krzesełek kubełkowych.
 • Gminny Ośrodek Kultury w Czerwinie – modernizacja pracowni językowej. Zakupiono m.in. tablicę interaktywną, rzutnik i ekran, a także wyposażenie w postaci krzeseł
  i biurek.
 • Klub Sportowy „Orz Goworowo” – montaż systemu nawadniającego gminne boisko piłkarskie. Wcześniej murawa boiska w Goworowie nie spełniała wymogów Polskiego Związku Piłki Nożnej i nie można było organizować na nim oficjalnych zawodów sportowych. Z  nawodnionej, zielonej murawy cieszą się teraz nie tylko klubowi zawodnicy, ale również uczniowie szkół w Goworowie, którzy regularnie korzystają
  z boiska w ramach zajęć wychowania fizycznego.
 • Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Goworowie – stworzenie szkolnej estrady artystycznej jako miejsca wspierającego rozwój młodych talentów. Grant pozwolił na  budowę specjalnej przestrzeni, w której uczniowie zdobędą umiejętności z zakresu wystąpień publicznych i scenicznych. Pod okiem nauczycieli będą rozwijać także swój warsztat aktorski, muzyczny, czy plastyczny.
 • Urząd Gminy w Wyszkowie – zakup defibrylatorów AED wraz ze specjalistycznymi szkoleniami z udzielania pierwszej pomocy i obsługi urządzeń. Sprzęt jest automatyczny, przenośny i ogólnodostępny.
 • Urząd Gminy w Długosiodle – zakupu interaktywnego monitora, laptopa oraz oprogramowania edukacyjnego dla dzieci i zapewnienia przewodowej
  i bezprzewodowej łączności internetowej w 4 salach budynku.
 • Zespół Placówek Oświatowych w Brańszczyku – zakup sprzętu oczyszczającego powietrze. Urządzenia zostały umieszczone w salach, w których przebywają dzieci
  w trakcie zajęć. Wpłynie to na poprawę jakości powietrza, a co za tym idzie, poprawę warunków higieniczno-zdrowotnych.
 • Szkoła Podstawowa w Turzynie – wyposażenie nauczycieli oraz uczniów w  nowoczesne laptopy multimedialne, służące do realizacji podstawy programowej zarówno w szkole, jak i w domu. Dzięki projektowi szkoła zyskała możliwość prowadzenia lekcji zdalnych.

PSE W LICZBACH