x
logo

Raport środowiskowy złożony w RDOŚ

08.09.2020

Raport środowiskowy złożony w RDOŚ

Wykonawca linii 400 kV Ostrołęka – Stanisławów zakończył etap konsultacji społecznych, podczas których przedstawiał znaczenie, harmonogram oraz aspekty techniczne inwestycji. Najważniejszym tematem prezentacji i debat był przebieg linii. Przedstawiciele inwestora i wykonawcy odbyli ponad 80 spotkań z władzami i mieszkańcami szesnastu gmin (Stanisławów, Dobre, Strachówka, Tłuszcz, Jadów, Zabrodzie, Brańszczyk, Wyszków, Rząśnik, Długosiodło, Goworowo, Wąsewo, Czerwin, Troszyn, Rzekuń i Ostrołęka) na trasie inwestycji, a następnie analizowali opinie lokalnych społeczności, w tym ich propozycje trasy.

Zastosowano też nowe narzędzia, które wzbogaciły przebieg konsultacji i uczyniły je bardziej powszechnymi; to ankiety (w czasie epidemii COVID19 przyjęły one formę elektroniczną, jako interaktywną geoankietę, można było je wypełniać na stronie internetowej inwestycji).

Kilkadziesiąt spotkań z kilkoma tysiącami mieszkańców gmin objętych inwestycją oraz blisko tysiąc wypełnionych ankiet miało niebagatelny wpływ na ostateczny kształt inwestycji i jej przebieg. Z analiz wykonawcy, który wziął pod uwagę względy społeczne, czyli głównie zbliżenia do zabudowań, ale też kryteria środowiskowe i technologiczne, wynika, że optymalnym wariantem trasy jest WB2 (zaznaczony na poniższym schemacie). Taką rekomendację wykonawca przedstawi Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie składając z raportem oddziaływania linii na środowisko wniosek o decyzję środowiskową.

Od października br. rozmowy z mieszkańcami i właścicielami działek objętych inwestycją będą kontynuowane podczas spotkań indywidualnych.

PSE W LICZBACH