x
logo

Spotkanie informacyjne z Radą Gminy Strachówka

09.04.2019

Spotkanie informacyjne z Radą Gminy Strachówka

Przedstawiciele wykonawcy uczestniczyli w sesji RG Strachówka. Odpowiadali na pytania wójta i radnych dotyczące harmonogramu i zakresu inwestycji, zapewnili też, że wszelkie decyzje, np. te o wariantach trasy linii, będą poprzedzone konsultacjami z mieszkańcami gminy.

PSE W LICZBACH