x
logo

SPOTKANIE W JADOWIE

14.11.2019

SPOTKANIE W JADOWIE

14 listopada br. odbyło się kolejne spotkanie informacyjno-konsultacyjne na trasie linii 400 kV Ostrołęka – Stanisławów, tym razem dla mieszkańców gminy Jadów. Uczestniczyło w nim kilkadziesiąt osób. Wykonawca linii przedstawił informacje dotyczące najczęściej stawianych przez mieszkańców gmin pytań i wątpliwości. Prezentował więc kwestie związane z wpływem pól elektrycznego i magnetycznego oraz hałasu na środowisko i zdrowie ludzi, oceny dotychczasowych spotkań konsultacyjnych, przedstawił też wnioski, jakie wynikają z kilkuset ankiet, w których mieszkańcy wyrażali swoje opinie oraz wskazywali najlepsze, ich zdaniem, trasy linii 400 kV. Po dwugodzinnej dyskusji zdecydowano, że w grudniu odbędzie się kolejne spotkanie konsultacyjno-informacyjne. 

Wariant W2 w gminie Jadów

Ortofotomapa do pobrania

PSE W LICZBACH