x
logo

SPOTKANIE W WYSZKOWIE

21.11.2019

SPOTKANIE W WYSZKOWIE

21 listopada br. w Urzędzie Miasta w Wyszkowie odbyło się kolejne spotkanie informacyjno-konsultacyjne dotyczące budowy  linii 400 kV Ostrołęka – Stanisławów. Wykonawca przedstawił prezentację, w której odniósł się do wątpliwości i pytań, jakie stawiali mieszkańcy na wcześniejszych spotkaniach. Prezentował więc kwestie związane z wpływem pól elektrycznego i magnetycznego oraz hałasu na środowisko i zdrowie ludzi, a także podał przykłady wytyczania tras linii najwyższych napięć w państwach europejskich. Przedstawił  również powody, dla których nie można skablować linii 400 kV na tak długim odcinku. Najważniejszym punktem spotkania było zaprezentowanie mieszkańcom wybranego do realizacji wariantu linii (W2). Przy wyborze trasy linii 400 kV. Wykonawca uwzględnił też ankiety, w których mieszkańcy wyrażali swoje opinie na temat preferowanych przez nich wariantów.

Wariant W2 w gminie Wyszków

Ortofotomapa do pobrania

PSE W LICZBACH