x
logo

SPOTKANIE W STRACHÓWCE

27.11.2019

SPOTKANIE W STRACHÓWCE

27 listopada br. odbyło się kolejne spotkanie informacyjno-konsultacyjne na trasie linii 400 kV Ostrołęka – Stanisławów. Wykonawca spotkał się z mieszkańcami gminy Strachówka. Uczestniczyło w nim kilkadziesiąt osób, w tym przedstawiciele władz samorządowych gminy. W prezentacji wykonawca odniósł się do wątpliwości i pytań, jakie stawiali mieszkańcy na wcześniejszych spotkaniach. Prezentował więc kwestie związane z wpływem pól elektrycznego i magnetycznego oraz hałasu na środowisko i zdrowie ludzi, a także podał przykłady wytyczania tras linii najwyższych napięć w państwach europejskich. Przedstawił również powody, dla których nie można skablować linii 400 kV na tak długim odcinku. Najważniejszym punktem spotkania było zaprezentowanie mieszkańcom wybranego do realizacji wariantu linii (W2), który w gminie Strachówka będzie miał ponad 9 km. Przy wyborze trasy linii 400 kV Wykonawca uwzględnił też ankiety, w których mieszkańcy wyrażali swoje opinie na temat preferowanych przez nich wariantów.

Wariant W2 w gminie Strachówka

Ortofotomapa do pobrania

PSE W LICZBACH