x
logo

SPOTKANIE W TŁUSZCZU

26.09.2019

SPOTKANIE W TŁUSZCZU

Odbyło się kolejne spotkanie informacyjno-konsultacyjne na trasie linii 400 kV Ostrołęka – Stanisławów, tym razem dla mieszkańców gminy Tłuszcz, Poświętne i Dobre. Uczestniczyło w nim blisko sto osób. Wykonawca linii przedstawił znaczenie inwestycji oraz zasady i kryteria, którymi kierują się projektanci wytyczając trasę linii, oraz zaprezentował trzy możliwe do realizacji warianty przebiegu linii 400 kV. Przedstawiciele inwestora i wykonawcy odpowiadali na pytania dotyczące m. in. oddziaływania linii na środowisko i zdrowie ludzi, a także wynagrodzeń i odszkodowań za służebność przesyłu. 

 

Warianty W1, W2, W3, gm. Tłuszcz, Poświętne i Dobre

 

Ortofotomapa do pobrania

PSE W LICZBACH