x
logo

STANISŁAWÓW. POCZĄTEK KONSULTACJI

10.07.2019

STANISŁAWÓW. POCZĄTEK KONSULTACJI

Blisko sto osób uczestniczyło w spotkaniu konsultacyjnym w Urzędzie Gminy Stanisławów. Przedstawiciele wykonawcy inwestycji zaprezentowali trzy warianty przebiegu linii przez gminę. W spotkaniu uczestniczyli też mieszkańcy gmin Dobre, Strachówka i Tłuszcz. Wykonawca linii przedstawił znaczenie inwestycji oraz zasady i kryteria, którymi kierują się projektanci wytyczając trasę linii. Zainteresowani mieszkańcy nad dokładnymi mapami satelitarnymi z zaznaczonymi wariantami trasy linii 400 kV wymieniali swoje opinie i spostrzeżenia, a wnioski i uwagi zapisywali w formularzach.

Trasy W1,W2,W3 w Strachówce i TłuszczuWarianty W1, W2, W3 gm. Stanisławów

Ortofotomapa do pobrania

PSE W LICZBACH