x
logo

Wizyta radnych i mieszkańców pod linią 400 kV

22.10.2019

Wizyta radnych i mieszkańców pod linią 400 kV

22 października br. na życzenie mieszkańców i władz gminy Jadów odbyła się wizyta pod czynną linią 400 kV Mościska – Miłosna. Jej celem było przeprowadzenie badań oddziaływania pola elektromagnetycznego. Pomiary wykonywał kierownik akredytowanego laboratorium Elfeko S.A. przy użyciu legalizowanego sprzętu pomiarowego. Spotkanie radnych i mieszkańców gminy z ekspertem było okazją do rozmowy o oddziaływaniu pola elektromagnetycznego na środowisko i zdrowie ludzi. Praktyczne badania potwierdziły, że linia spełnia normy bezpieczeństwa obowiązujące w Polsce. Dzięki przeprowadzonym pomiarom można było również zaobserwować, jak oddalanie się od linii wpływa na zmniejszenie wartości pola zarówno magnetycznego, jak i elektrycznego oraz jak zwykłe przedmioty (tj.: dach, drzewo) umieszczone pomiędzy źródłem pola a miernikiem wpływają na zmniejszenie jego wartości. Wykonano także pomiary pola elektromagnetycznego emitowanego przez przedmioty codziennego użytku, jak zabawka elektryczna, golarka i wiatrak.

 

Galeria zdjęć z przeprowadzonych pomiarów pola elektrycznego i magnetycznego

 

PSE W LICZBACH