x
logo

Aktualności

 • 23.06.2020

  BUDOWA LINII 400 kV. KLUCZOWA JEST ROZMOWA Z MIESZKAŃCAMI

  Rozmowa z Tomaszem Godlewskim z Elfeko S.A., dyrektorem projektu „Budowa linii 400 kV Ostrołęka – Stanisławów” W związku z epidemią koronawirusa, Elfeko S.A. i Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. podjęły decyzję o zawieszeniu tradycyjnych konsultacji s…

  Więcej
 • 10.06.2020

  Analiza głosów mieszkańców

  Od kwietnia na stronie internetowej inwestycji jej wykonawca zamieszcza geoankietę, internetowe narzędzie, za pośrednictwem którego mieszkańcy mogą wyrażać swoje opinie oraz wybierać lepszy, ich zdaniem, wariant trasy linii. Geoankieta cieszy się coraz większym po…

  Więcej
 • 03.06.2020

  Analiza opinii i powrót do spotkań w gminach

  Przez blisko trzy miesiące epidemia nie pozwalała wykonawcy linii 400 kV spotykać się z mieszkańcami gmin objętych inwestycją i prowadzić konsultacji w tradycyjnej formie. Zastąpiono ją kontaktami telefonicznymi oraz internetowymi; od końca kwietnia…

  Więcej
 • 22.04.2020

  KONSULTACJE SPOŁECZNE ON-LINE

  Szanowni Państwo, Pomimo epidemii i koniecznych ograniczeń w organizowaniu zgromadzeń, prace związane z budową linii 400 kV Ostrołęka – Stanisławów są prowadzone zgodnie z planem. Terminowa realizacja inwestycji w rozwój infrastruktury przesyłowej ma kluczowe znaczen…

  Więcej
 • 03.03.2020

  PIERWSZE SPOTKANIE W GMINIE RZEKUŃ

  2 marca br. Nowej Wsi Wschodniej odbyło się pierwsze w gminie Rzekuń spotkanie informacyjno-konsultacyjne dotyczące budowy  linii 400 kV Ostrołęka – Stanisławów. Wykonawca przedstawił prezentację o technologicznych, środowiskowych i społecznych aspektach inwestycji…

  Więcej
 • 26.02.2020

  Zapraszamy do Rzekunia

  Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na spotkania informacyjno-konsultacyjne dotyczące budowy linii 400 kV, które odbędą się w gminie Rzekuń. Tematem spotkania jest m. in. przedstawienie mieszkańcom wariantów przebiegu linii. Spotkania odbędą się świetlicach wiejskich: – 2 mar…

  Więcej

PSE W LICZBACH